Geografija Višegrada

Višegrad se nalazi na krajnjem istoku Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, 16 km od granice prema Srbiji, na 43° 47´ 7“ sjeverne geografske širine, i 19° 17´ 35“ istočne geografske dužine.
Opština Višegrad ima površinu od 448 km², a prosječna nadmorska visina iznosi 324 m.
Prema procjeni, opština Višegrad danas ima oko 13.500 stanovnika, a sam grad oko 8.000.

Višegrad se nalazi u pojasu umjereno kontinentalne klime. Izražena su sva četri godišnja doba, a odlikuje se dugim i toplim ljetima (maksimalna temperatura i do 40⁰C) a hladnim zimama (min. temperature i ispod -15⁰C).
Saobraćajni položaj
Još u srednjem vijeku Višegrad je zbog prelaza preko rijeke Drine bio važna tačka na putu Dubrovnik-Sarajevo-Niš-Carigrad i tuda je prolazio veliki broj dubrovačkih trgovaca .
Višegrad je uvijek bio važna veza između Srbije i Bosne, a danas preko njega vodi magistralni put Beograd-Čačak-Užice-Sarajevo. Višegrad se takođe nalazi na sredini najkraćeg puta od Beograda do Herceg Novog, kao i puta od Beograda do Dubrovnika.
Kroz Višegrad je do 1970. god. prolazila uskotračna pruga Beograd-Sarajevo. Danas je u turističke svrhe obnovljen njen dio kroz Šargan, čuvena „Šarganska osmica“ između Mokre Gore i Kremana , u Srbiji , a u toku su radovi na rekonstrukciji pruge od Mokre Gore do Višegrada.
Turistički položaj

Prije raspada bivše Jugoslavije Višegrad se nalazio na veoma frekventnom dubrovačkom turističkom pravcu, kojim su turisti iz Srbije i šire okoline putovali za Dubrovnik i jadransko primorje. Zahvaljujući tome Višegrad je bio atraktivno tranzitno turističko mjesto. Početkom rata ne ovim prostorima 1992. god. ovaj pravac skoro u potpunosti gubi svoj značaj. Posljednjih par godina turisti ponovo počinju da idu ovim pravcem, ali još uvijek u malom broju.
Budućom izgradnjom turističke pruge Višegrad će ponovo dobiti na značaju, posebno zbog obližnje „Šarganske osmice“ koju već sada posjećuje veliki broj turista.

Velike mogućnosti za razvoj turizma pruža i rijeka Drina, jer se Višegrad nalazi na potencijalnom Drinskom pravcu, kako su ga nazvali strani turoperatori.